اختراعات

ما در حال جمع اوری اطلاعات برای کمک به ثبت اختراع و همچنین نمایش اختراعات شرکت هستیم که به زودی در سایت قرار خواهد گرفت

ایده ها

خیلی از دوستان ایده هایی دارن که قادر به ساخت و پیگیری ان نیستن به همین روی بر ان شدیم که ایده های دوستان را قرار بدهیم تا دیگران ادامه بدهند